Условия за ползване на уеб сайта (Общи условия).

Предмет:

Настоящият Документ представлява общите условия или условията на ползване на www.topbgshop.com и мобилния сайт на www.topbgshop.com, които уреждат правилата за използването на www.topbgshop.com и мобилния му сайт, включително сключването на договор за покупко-продажба с търговец и клиент от този електронен магазин.

Данни за продавача:

„Нюсуплемент Меджик“ ЕООД (Newsupplement Magick ltd) е дружество (продавач), регистрирано по Търговския закон на Република България със седалище и адрес на управление в България, гр. София, ул. „Патлейна“ 4 с адрес за кореспонденция гр. София, ул. „Патлейна“ 4, ЕИК 204827440, ЗДДС BG 204827440, МОЛ Димитър Маринов
Можете да се свържете с www.topbgshop.com на посочения адрес по-горе или на електронна поща [email protected]
Използвайки онлайн магазина в уеб сайта www.topbgshop.com, декларирате, че приемате и сте съгласни с настоящите условия. Този документ съдържа Общите условия, според които www.topbgshop.com, извършва продажба на стоки на потребителите си чрез онлайн магазина на адрес в интернет: www.topbgshop.com, наричан по-долу за краткост МАГАЗИН. Всеки, който зареди в ползваното от него техническо устройство интернет адреса www.topbgshop.com, ще наричаме за краткост ПОТРЕБИТЕЛ.
При зареждането на която и да е страница от МАГАЗИНА с вградените хипер-връзки в нея, както и в другите страници на www.topbgshop.com, или чрез ползването или заплащането на продукти, предлагани от МАГАЗИНА, Потребителя се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.
Потребителят се идентифицира с цел определяне на изявлението му за приемане на Общите условия, което се извършва чрез съхранения в лог-файловете на сървъра www.topbgshop.com IP адрес на потребител, както и друга информация.

МАГАЗИНА си запазва правото да променя показаните цени, без предупреждение по всяко време, цените плащани от клиента са цените, които са били актуални в момента на поръчката.

МАГАЗИНА не носи отговорност  за щети, нанесени от Вас или върху Вас, използвайки нашите продукти. МАГАЗИНА не носи отговорност за неточна  публикувана информация, поради това че част от данни са взети от трети места ( уеб сайтове на производители или разпространители).

Права и отговорности на страните

Продуктите в МАГАЗИНА са ограничени само до посочените условия. www.topbgshop.com има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти и цени, като всички такива изменения и допълнения влизат в сила от момента на публикуването им на интернет страницата на онлайн магазина: www.topbgshop.com

Ограничение на отговорността

С цел закупуването и доставка на продукти от МАГАЗИНА Вие подавате лична информация. Тази информация е под закрилата нa Закона за защита на личните данни. МАГАЗИНЪТ използва личната информация, с цел да подобри услугите, които Ви предлага. Изпратената от Вас информация се използва единствено за изпълнение на Вашата поръчка.

Изпратената от Вас информация НЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯ на трети лица.

Промяна на цени на стоки

МАГАЗИНЪТ има право да променя цените по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на потребителите.

Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална към момента на даване на поръчката.

При намаление на цените, намалените цени се обявяват, като новата цена е поставена до старата, която е зачертана. При допуснати технически грешки от страна на потребителя в информацията, предоставена от него при извършване на поръчката, МАГАЗИНЪТ има правото да откаже изпълнението на поръчката без да дължи обезщетение на потребителя. В случай на заплатени от страна на потребителя суми за определена поръчка/и, които по горните причини не могат да бъдат изпълнени, МАГАЗИНЪТ се задължава да ги възстанови.

Намалените цени се обявяват, като новата цена е поставена до старата, която е зачертана.

Права и задължения съгласно Закона за защита на потребителите

Информация за потребителите съгласно чл. 47, ал. 1 от ЗЗП:

 1. Основните характеристики на продуктите са описани в страницата за представяне на съответния продукт.
 2. Крайната цена на стоките е изписана на страницата за представяне на съответния продукт, непосредствено до наименованието на стоката.  МАГАЗИНЪТ  предлага  фиксирана цена на  доставка в размер на 6 лв, освен в случаите в които клиента желае фиксиран час на доставка  или доставка до адрес през почивни дни. В такива случаи се заплаща куриерска такса приоритет в размер на 2.40 лв
 3. Онлайн МАГАЗИНЪТ не начислява никакви разходи за използване на средство за комуникация за сключване на договора за продажба от разстояние.
 4. Условия на плащане, доставка и изпълнение, датата на която МАГАЗИНЪТ се задължава да достави стоките или да извърши услугите.
  Условията на доставка и изпълнение на поръчките са описани в раздел „Условия на доставка”. Условията на плащане са посочени в раздел „Начин на плащане”
 5. Условия, срок и начини за упражняване на правото на отказ от договора
  Потребителят има право да се откаже от договора за продажба от разстояние, без да посочва причини за това. Срокът за упражняване правото на отказ е 14 дни считано от:
  -датата на доставка, което означава датата, на която Вие или посочена от Вас трета страна (различна от куриера) сте приели и физически владее продукта; или -в случай на повече продукти, поръчани с една поръчка и доставени поотделно: (i) датата, на която Вие или трето лице (различно от куриера) и посочено от Вас сте приели и физически владеете последния продукт, или (ii) датата, на която ние Ви уведомим, че не можем да доставим остатъка от поръчаните продукти; или -в случай на поръчка, свързана с доставка на продукт, състоящ се от множество части: (i) датата, на която Вие или трето лице (различна от куриера) и посочено от Вас сте приели и физически владеете последната част, или (ii) датата, на която ние Ви уведомим, че не можем да доставим останалите части. За да упражни правото си на отказ, потребителят трябва да уведоми МАГАЗИНА посочвайки име и адрес за кореспонденция и в случай, че има такива- телефонен номер и e-mail адрес както и за решението си да се откаже от договора с недвусмислено заявление, което следва да бъде представено на МАГАЗИНА на хартиен или друг траен носител.
  Потребителят може също така да попълни и подаде по електронен път стандартен формуляр за отказ  в свободен текст или друго недвусмислено заявление за отказ на e-mail: [email protected], като в случай че използва тази възможност, ОНЛАЙН МАГАЗИНЪТ незабавно ще изпрати съобщение за потвърждение на получаването на отказа. За да бъде спазен срока за отказ от договора, е достатъчно потребителят да изпрати съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора (14 дни от получаването на стоката). В случай, че потребителят се откаже от договора, МАГАЗИНЪТ ще възстанови всички плащания, които е получил, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от потребителя начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от www.topbgshop.com), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят информира МАГАЗИНА за неговото решение за отказ от договора. ОНЛАЙН МАГАЗИНЪТ извършва възстановяването при връщане на продукта с наложен платеж или с банков превод. ОНЛАЙН МАГАЗИНЪТ има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъдат представени доказателства, че стоката е изпратена обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано. Потребителят следва да изпрати на МАГАЗИНА или да върне обратно стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който потребителят е информирал МАГАЗИНА за отказа си от договора.
  Срокът се счита за спазен, ако потребителят изпрати обратно стоките на МАГАЗИНА преди изтичането на 14-дневния срок. Потребителят отговаря единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.
  Стоката следва да бъде върната в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка с придружаващата я документация и без увреждания.
 6. При упражняване правото на отказ, Потребителят следва да поеме транспортните разходи по връщане на стоката на МАГАЗИНА.
 7. Несъответствия на стоките и рекламации.
  Внимание!При получаване на пратката моля проверете стоката в присъствието на куриера.
  При получаване на пратката, трябва да проверите съдържанието на пакета за съответствие на стоката с поръчката. При несъответствие на получените стоки с поръчаните, МАГАЗИНЪТ заменя продуктите за своя сметка без допълнителни такси за Потребителя.
  В случай на липсващи стоки, констатирани от Потребителя при получаване на поръчката, МАГАЗИНЪТ може да предложи алтернативни продукти на същата стойност. Ако Потребителят откаже замяна на продуктите МАГАЗИНЪТ възстановява съответната сума.
  При наличие на проблем относно закупен продукт, може да се свържете с наш представител на телефон: 0886506554. При констатация на дефектен продукт, МАГАЗИНА се ангажира той да бъде подменен с нов като транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на МАГАЗИНА.
  При нарушения във външния вид на стоката възникнали при транспорта, може да се обърнете към куриера за протокол за увредена пратка. В случай, че не можем да се стигне до споразумение, удовлетворяващо страните по спора, и съгласно Чл.181н.,ал.4 от Закона за защита на потребителите, можете да използвате следната електронна връзка към КЗП или платформата за онлайн решаване на спорове (платформа за ОРС) в рамките на Европейския съюз:https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage МАГАЗИНЪТ си запазва правото да изменя и допълва настоящите Общи Условия по всяко време, като всички такива изменения и допълнения влизат в сила без да е необходимо предварително съгласие на потребителите. Измененията и допълненията влизат в сила автоматично, от момента на публикуването им на интернет страницата на МАГАЗИНА: www.topbgshop.com Потребителят има задължението да посещава периодично страницата с Общите условия, за да се запознае с евентуални промени.

Политика за използване на „бисквитки“

Тази политика се отнася за бисквитките и интернет страниците, обслужвани от фирма „Нюсуплемент Меджик“ ЕООД (Newsupplement Magick ltd) е дружество (продавач), регистрирано по Търговския закон на Република България със седалище и адрес на управление в България, гр. София, ул. „Патлейна“ 4, с адрес за кореспонденция гр. София, ул. „Патлейна“ 4, ЕИК 204827440, ЗДДС BG 204827440, МОЛ Димитър Маринов (наричана по-долу topbgshop.com)

Какво представляват „бисквитките“?

Бисквитката е текстов файл съдържащ букви и цифри, който ще бъде съхранен на компютъра ти, мобилното ти устройство или друго оборудване на даден потребител, които се използват за достъп до интернет. Бисквитката се генерира самостоятелно и е напълно „пасивна“ (не съдържа софтуерни програми, вируси или spyware и няма достъп до информацията от физическото устройство на потребителя).

За какво се използват „бисквитките“?

Бисквитките се изпозлват за да улеснят потребителя пазейки информация за неговите стъпки, и покупки локано на устройството на самия потребител без да са достъпни до собственика на разглеждания сайт. Бисквитките осигуряват на потребителя по- добро изживяване по време на навигация в интернет и подпомагат topbgshop.com, за да предлага подходящи за потребителите услуги, като например – предпочитанията за онлайн конфиденциалност, в количката или съответно рекламиране.

Какви „бисквитки“ използваме?

Използваме два вида бисквитки – на потребителска сесия и фиксирани. Последните са временни файлове, които остават в устройството на потребителя до края на потребителската му сесия или до затваряне на приложението (уеб браузъра). Фиксираните файлове остават на устройството на потребителя за периода, параметриран от бисквитките или докато бъдат изтрити ръчно от потребителя.

Как се използват бисквитките от този уебсайт?

Посещаването на този сайт може да създаде бисквитки със следните цели:

– Бисквитки за производителност на сайта
– Бисквитки за анализиране на посетителите на сайта
– Биквитки за географско насочване
– Бисквитки за регистрация

Съдържат ли „бисквитките“ лични данни?

Сами по себе си, бисквитките не изискват информация с личен характер, за да могат да бъдат използвани и най-често не идентифицират личността на интернет потребителите. Личните данни, събрани при употребата на бисквитки, могат да бъдат събирани само за улесняване на употребата от потребителя. Тези данни са криптиранимпо начин, който не позволява на неоторизираните лица да имат достъп до тях.

Изтриване на „бисквитки“

По принцип дадено приложение за достъп до уеб-страниците позволява съхраняването на бисквитки по подразбиране. Тези настройки могат да бъдат променени така, че автоматичното управление на бисквитките да бъде блокирано от уеб браузъра или потребителя да бъде информиран всеки път, когато се изпращат бисквитки до неговия терминал. Подробна информация за възможностите и начините на управление на бисквитки може да бъде намерена в настройките на приложението (на уеб-браузъра). Ограничаването на използването на бисквитки може да повлияе на някои функции на уеб-страницата.

Защо „бисквитките“ са важни за интернет?

Бисквитките представляват централна точка за ефективното функциониране в интернет, помагайки за изготвянето на определен модел на предпочитания и интереси на всеки потребител.
Несъгласието или дезактивирането на бисквитките може да направи някои сайтове невъзножни за използване.
Отказът или дезактивирането на бисквитките не значи, че вече няма да получаваш онлайн реклами, а че тези вече няма да се появяват в твоя акаунт за предпочитани и интересни, събрани чрез поведението на сърфиране.
Примери за важни роли на бисквитките (които не изискват удостоверяване чрез акаунт):
-Съдържание и услуги, адаптирани към предпочитанията на потребителя – категории продукти и услуги.
-Оферти, адаптирани към предпочитанията на потребителя – запомняне на пароли на вашето устройство с ваше съгласие.
-Измерването, оптимизирането и характеристиките от analytics – как да потвърдиш дадено ниво на трафик в уебсайта, какъв тип съдържание се визуализира и начинът, по който потребителя стига до даден уебсайт (напр.: търсачки, директно, други уебсайтове и т.н.). Уебсайтовете разработват тези анализи и тяхната употреба с цел подобряване на сайта в полза на потребителите.

Сигурност и конфиденциалност

Бисквитките НЕ са вируси! Те използват формата на обикновен текст. Не са съставени от части от кодове, така че не могат да бъдат изпълнени и нито да се изпълняват самостоятелно.
Следователно, не могат да бъдат дублирани или копирани в други мрежи, за да стартират или да се копират наново. Тъй като не могат да изпълнят тези функции, не могат да бъдат считани за вируси.
Бисквитките могат все пак да бъдат използвани за отрицателни цели. Тъй като съхраняват информация за предпочитанията, също и за историята на сърфирането на потребителя, както на определен сайт, така и на повечето други сайтове, бисквитките могат да бъдат използвани като форма на Spyware (шпионски софтуер). Много анти-шпионски софтуери не са наясно с този факт и постоянно маркират бисквитките да бъдат премахнати по време на процедурите за отстраняване / сканиране / анти-вирус / анти- шпионски софтуер.
Обикновено браузърите имат вградени настройки за неприкосновеност на личните данни, които осигуряват различни нива на приемане на бисквитките, периода на валидност и автоматичното изтриване, след като потребителят е посетил даден сайт.
Други аспекти на сигурност, свързани с бисквитките:
Тъй като защитата на личните данни е изключително важна и представлява правото на всеки потребител на интернет, се препоръчва да се познават евентуалните проблеми, които бисквитките могат да създадат. Чрез тях се изпраща постоянно и двупосочно информация между браузъра и уебсайта, а в случай, че хакер или друго неупълномощено лице се намеси по време на изпращане на данните, тогава информацията, съдържаща бисквитки, може да бъде прихваната.
В редки случаи това може да се случи, ако браузърът се свърже със сървъра, използвайки некриптирана мрежа (напр.: безжична незащитена с парола мрежа). Друг вид атаки, базирани на бисквитки изискват грешни настройки на бисквитките в сървъра. Ако даден уебсайт не изисква от браузъра да използва само криптирани канали, хакерите могат да използват тази уязвимост, за да измамят браузърите при изпращането на информация чрез незащитените канали. Хакерите използват след това информацията с цел неоторизиран достъп до дадени уебсайтове. Много е важно да бъдете внимателни при избора на най-подходящата защита на личните данни. Съвети за сигурно и отговорно сърфиране, базирано на бисквитки.
Благодарение на гъвкавостта им и на факта, че повечето от най- посещаваните и най-големите сайтове използват бисквитки, последните са почти неизбежни. Дезактивирането на бисквитките няма да позволи достъпа на потребителя до най-срещаните и използвани сайтове, измежду които Youtube, Gmail, Yahoo и други. Ето и няколко съвета, които могат да осигурят сърфирането без грижи, но с помощта на бисквитките.
– Персонализирай настройките на браузъра си относно бисквитките, за да създадеш подходящо ниво на защита от употребата на бисквитки.
– Ако не те притеснява употребата на бисквитки и си единствения човек, който използва компютъра, можеш да настроиш по-дълги термини за изтичане на съхраняването на историята на сърфиране и на достъпа до личните данни.
– Ако споделяш достъпа до компютъра си с някого, можеш да сметнеш настройките на браузъра за изтриване на личните данни за сърфиране всеки път, когато затворите браузъра. Това е вариантът за достъп до сайтовете, които разпространяват бисквитки и за изтриване на всякакъв вид информация при посещение при затварянето на сесията на сърфиране.
– Инсталирай и поддържай постоянно приложения за анти- шпионски софтуер.
Много от приложенията за откриване и предотвратяване на шпионски софтуер включват откриването на атаките в сайтовете. По този начин се предотвратява браузъра от достъпа на сайтовете, които биха могли да експлоатират уязвимостта на браузъра или да изтеглят зловреден софтуер.
Подсигури се, че браузърът ти е винаги актуализиран. Много от атаките, базирани на бисквитки, се реализират при експлоатиране на слабите точки на старите и неактуализирани версии на браузърите.
Бисквитките са навсякъде и не могат да бъдат избегнати, ако искаш да се радваш на достъпа до най-добрите и най-големите уебсайтове – местни и на международно ниво. С ясно разбиране на начина им на опериране и на предимствата, които носят, можеш да вземеш необходимите мерки за сигурност така, че да сърфираш с уверение в интернет.
Дезактивирането или отказът от получаване на бисквитки може да направи някои сайтове неупотребяеми или трудни за посещение и употреба. Също така, отказът от приемането на бисквитки не означава, че вече няма да получаваш/виждаш онлайн реклами. Възможно е настройването на браузъра така, че тези бисквитки да не бъдат вече приемани или можеш да настроиш браузъра да приема бисквитки само от определени сайтове. Но, например, ако не си регистриран за използване на бисквитки, няма да можеш да оставиш коментари.
Всички съвременни браузъри предлагат възможността за промяна на настройките на бисквитките. Тези настройки се намират по принцип в „опции“ или в менюто „предпочитани“ на твоя браузър. За да откриеш тези настройки, може да  да използваш опцията „помощ“ на браузъра си за повече детайли.

Поръчка:

Всяка извършена на уеб сайта поръчка има силата на договор, между клиента и уеб сайта. Съгласно Закона за електронната търговия – двете страни получават копие/потвърждение от електронната поща.

Поръчка може да бъде извършена чрез някой от следните методи:

Добавяне на продукт в количка и поръчка чрез регистрация, бърза поръчка без регистрация или експресна поръчка чрез изпращане на телефонен номер и получаване на обратно обаждане. Метода на поръчка не променя сроковете на изпълнение и доставка. За повече информация относно сроковете на доставка, моля посетете секция доставка.

Доставка и условия за връщане на стока:

Доставката е фиксирана в размер на 6 лв. и включва доставка до най-близкия офис на Лео Експрес или до вашият дом (точен адрес) без значение от населеното място.  За ” Преглед преди да платиш” – безплатно. При доставка до точен адрес, моля проверявайте съдържанието на пратката и целостта на продукта в присъствието на куриераЗа фиксиран час на доставка  се заплаща куриерска такса приоритет в размер на 2.40 лв.

Условия за връщане на стока

При получаване на пратката моля проверете стоката в присъствието на куриера.
При получаване на пратката, трябва да проверите съдържанието на пакета за съответствие на стоката с поръчката, както и нейната цялост. При несъответствие на получените стоки с поръчаните, МАГАЗИНЪТ заменя продуктите за своя сметка без допълнителни такси за Потребителя.
В случай на липсващи стоки, констатирани от Потребителя при получаване на поръчката, МАГАЗИНЪТ може да предложи алтернативни продукти на същата стойност. Ако Потребителят откаже замяна на продуктите МАГАЗИНЪТ възстановява съответната заплатена сума. При наличие на проблем относно закупен продукт, може да се свържете с наш представител на адрес за електронна поща [email protected]shop.com
При констатация на дефектен продукт, МАГАЗИНА се ангажира той да бъде подменен с нов като транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на МАГАЗИНА.

ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКА

Потребителят има право да се откаже от договора за закупуването на стока в рамките на 14 работни дни след получаването на поръчката си. За целта стоката трябва да е в оригиналната си опаковка, без следи от употреба и без нарушен търговски вид, в съответствие с разпоредбите на чл. 50 от ЗЗП.
Портебителят следва да заяви желанието си да се откаже от покупката:
– чрез молба в свободен текст на посочения адрес за кореспонденция по-долу или на електронен адрес [email protected]
– като изпратят предоставения им „Формуляр за упражняване правото на отказ от покупката“ по електронната поща или разпечатан на хартиен носител на адреса за кореспонденция;
– по телефона като изискат входящ номер на рекламацията си.
Потребителят следва да върне закупената стока до адрес уточнен с фирмата или до офис на куриерска фирма, предварително уточнена с магазина след уведомяване на продавача за желанието за връщане на поръчка в срок до 14 дни след като е заявил желанието си да се откаже от поръчката си и да заплати всички разходи по доставката.

Спорове и жалби:

При възникнали ситуации във връзка с неуредени въпроси, клиентът има право да отправи спорните въпроси към наш сътрудник на посочения за коресподенция електронен адрес [email protected]
При нарушения във външния вид и целостта на стоката възникнали при транспорта, може да се обърнете към куриера за протокол за увредена пратка.